Menu

14.6.2018 / KARICON KEVÄTTODISTUKSEEN KIITETTÄVÄ

Kartoitamme säännöllisesti asiakkaittemme tyytyväisyyttä Karicon toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin sekä näihin liittyviä odotuksia. Uusimman tutkimuksen myötä saimme taas mukavasti positiivista palautetta ja hyviä kehitysideoita.

Asiakaslähtöinen, osaava, joustava, laadukas ja luotettava ovat mielikuvallisia ominaisuuksia, jotka liitetään vahvasti Karicoon. Toiminnallisista ominaisuuksista tärkeimpänä pidettiin toimitusvarmuutta, minkä asiakkaamme arvioivat Karicolla olevan erinomaisella tasolla. Myös palvelumme sai runsaasti kiitoksia.

Vertailtaessa muihin saman alan yrityksiin olivat kaikkien osa-alueiden arviot 4:n tuntumassa asteikolla 1-5 (1=huomattavasti huonompi, 5=huomattavasti parempi). Vastanneista 86 % antoi toiminnastamme kokonaisuutena kouluarvosanaksi kiitettävän (9 tai 10). Hyvin tai melko todennäköisesti Karicon tuotteita ja palveluita suosittelisi muille 96 %.

Kiitämme tutkimukseen osallistuneita paitsi ilahduttavan runsaista kehuista myös arvokkaasta avusta kehitystyössämme. Saamamme palautteen perusteella pystymme tunnistamaan ne tekijät, jotka ovat asiakkaillemme kaikkein tärkeimpiä ja joissa meidän on ponnisteltava kohti yhä parempia tuloksia.

Tutustu lähemmin asiakastyytyväisyystutukimusen tuloksiin!