Menu

14.6.2018 / KARICO FICK BERÖMLIGT PÅ VÅRBETYGET

Vi kartlägger regelbundet hur nöjda våra kunder är med Karicos verksamhet, produkter och tjänster samt vilka förväntningar som ansluter sig till dem. Med den nyaste undersökningen fick vi igen glädjande mycket positiv feedback och goda utvecklingsidéer.

Kundorienterad, kompetent, högklassig och pålitlig är de egenskaper som starkt associeras till Karico. Viktigast bland de funktionella egenskaperna var leveranssäkerheten, som våra kunder ansåg att ligga på utomordentlig nivå hos Karico. Vår service fick också rikligt med beröm.

Vid en jämförelse med andra företag i samma bransch låg alla bedömningar omkring 4 på skalan 1-5 (1=ansenligt sämre, 5=ansenligt bättre). Av de svarande gav 86 % skolvitsordet berömligt 9 eller 10 (på skalan 4-10) om vår verksamhet som helhet. Mycket eller ganska sannolikt skulle 96 % rekommendera Karicos produkter och tjänster åt andra.

Vi tackar alla som deltog i undersökningen inte bara för de glädjande rikliga lovorden utan också för värdefull hjälp i vårt utvecklingsarbete. På basis av er feedback kan vi identifiera de faktorer som är de allra viktigaste och i vilka vi måste bemöda oss om att nå allt bättre resultat.

 

Bekanta dig närmare med kundenkätens resultat!