Menu

2.3.2018 / KARICO REGISTRERAT INOM ACHILLES

Achilles är den ledande leverantören av lösningar för global riskhantering inom leveranskedjan för inköpsorganisationer. Achilles fungerar som oberoende tredje part som kör förhandsgodkännanden av leverantörer och samlar in, validerar och upprätthåller väsentliga leverantörsdata. På så sätt kan inköpsorganisationerna få ökad insyn i leverantörernas kapacitet och efterlevnad.

Karico är nu en registrerad etikettleverantör inom Achilles Power & Tech, en community för leveranskedjehantering inom den globala el-, automatiserings-, maskintillverknings- och electronikbranschen samt inom branschen för industriell teknik. Achilles har kontrollerat och validerat vårt företags information vad beträffar kvalitetshantering, miljöhantering och andra kriterier. Visa Certifikatet om du vill läsa hela omfattningen.

Mer information om Achilles får du genom att besöka deras webbplats.