Menu

29.11.2023 / KARICO TARRAPAINOLLE ERINOMAISET NPS-PISTEET

Kartoitamme säännöllisesti tarra-asiakkaittemme tyytyväisyyttä Karico Oy Tarrapainon toimintaan ja siihen liittyviä odotuksia. Viimeisimmän tutkimuksen myötä saimme taas mukavasti positiivista palautetta ja hyviä kehitysideoita. Vastausprosentti oli erinomainen 32 %.

Luotettava, laadukas, osaava, asiakaslähtöinen ja joustava ovat ominaisuuksia, jotka liitetään mielikuvissa vahvasti Karicoon. Toiminnallisista ominaisuuksista parhaat arvostelut saivat asiantuntemus ja toimitusvarmuus, joiden katsottiin Karicolla olevan erinomaisella tasolla (pisteet 4,5 / 5). Myös toimitusnopeudesta saimme runsaasti kiitoksia.

Vertailtaessa muihin tarra- ja etikettipainoihin olivat kaikkien osa-alueiden arviot 4:n tuntumassa asteikolla 1-5 (1=huomattavasti huonompi, 5=huomattavasti parempi). Vastanneista 90 % antoi toiminnastamme kokonaisuutena arvosanaksi 6 tai 7, kun 1 = huonoin ja 7 = paras. NPS-pisteemme 72 ovat nekin erinomaista tasoa. Net Promoter Score -indeksi kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelisivat Karico Tarrapainoa ja sen etikettejä ja tarroja muillekin.

Kiitämme tutkimukseen osallistuneita paitsi ilahduttavan runsaista kehuista myös arvokkaasta avusta kehitystyössämme. Saamamme palautteen perusteella pystymme tunnistamaan ne tekijät, joissa meidän on ponnisteltava kohti yhä parempia tuloksia. Erityisen kiitollisia olimme vinkeistänne tarra- ja etikettivalikoimamme laajentamiseksi.

Tutustu lähemmin tarra-asiakkaittemme kyselytutkimuksen tuloksiin!