Menu
  • Praktiska typskyltar i etikettform

KCO typskyltar

laitekilvet_zoomattu

Det är lätt att applicera självhäftande typskyltar och maskinskyltar. Oftast använder vi polyesterfolier med kraftigt lim som material. De håller bra även vid höga temperaturer. För krävande omgivningar (nötning, lösningsmedel) rekommenderar vi alltid skyddslaminering. Vi klarar även enkelt skyltar med speciell form.

2_3666

Vår status som Authorized Label Supplier gör att vi kan trycka UL-märken vilket kräver tillstånd. Dessutom tillverkar vi UL-godkända etiketthelheter. Typskyltarna och de eltekniska märkningarna följer även RoHS-direktivet.

laitekilvet_4

Förtryckta typskyltar och maskinskyltar är rätt lösning när variabla data (serienummer, produktionstid, kontrollmärken osv.) inte finns att tillgå på förhand. Dessa uppgifter kan läggas till på etiketterna i ett senare skede, antingen med en printer eller manuellt.

tarra_4_1