Menu
  • Få etiketterna utan besvär

KCO utskriftstjänst

1_3594

Genom att outsourca utskrifterna av etiketter sparar du tid, pengar och slipper dessutom besvär. Du behöver inte investera i egna etikettskrivare eller program och behöver inte lära dig hur de fungerar eller bekanta dig med de olika etikettmaterialens egenskaper. Karico fungerar som din ”etikettavdelning” och du kan koncentrera dig på affärsverksamheten.

2_3603

Flexibilitet är nyckelordet för vår service. Till och med ett Word-dokument där du har skissat etiketten räcker som original. Vi bearbetar det till ett pdf-avdrag som vi skickar för godkännande innan vi börjar skriva ut etiketterna. Tjänsten passar utmärkt för t.ex. varudeklarationsetiketter, streckkodsetiketter och förpackningsetiketter.

tarra_5_1

Vi kan använda databaser till att skriva ut etiketter med flera element som innehåller variabla data. Dessa vore normalt t.ex. produktens namn, produktkod, storlek, färg, streckkod och pris. Du kan skicka uppgifter om innehållet för de olika fälten på etiketten som textfil eller Excel-tabell.